top of page
1000L Fuchs Drawway N 730 BIO
 • 1000L Fuchs Drawway N 730 BIO

  DRAWWAY N 730 BIO

   

  Produktbeskrivelse

   

  DRAWWAY N 730 BIO er en ekstremt smørende trekkeolje i vårt effektive program for

  trekking. Produktet er basert på estere for å minimere innvirkningen på miljøet.

   

  Bruksområder

   

  DRAWWAY N 730 BIO er en stansevæske hovedsakelig utviklet for krevende stanseoperasjoner i stål, rustfritt stål og aluminium. Produktet egner seg også til krevende trekke- og presseoperasjoner i stålplater og rustfritt stål der det er nødvendig med en væske med høy viskositet og fremragende smøreegenskaper.

   

  Egenskaper og fordeler

   

  DRAWWAY N 730 BIO inneholder aktive svovel-EP-additiver med fremragende belastbarhet. Produktet reduserer slitasje og forebygger brister i stanseutstyr. Det hindrer også materiale i å sette seg fast i øvre del av verktøyet i stanseprosessen. Feltforsøk viser at DRAWWAY N 730 BIO fordobler verktøyets levetid sammenlignet med tilsvarende konkurrerende produkter, noe som også har stor innvirkning på produksjonseffektiviteten. DRAWWAY N 730 BIO har svært gode klebeevne- og smøreegenskaper i de kritiske delene av presse-/stanseprosessen.

   

  Håndtering og oppbevaring

   

  Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

   kr 216 875,00Pris
   bottom of page