top of page
205L Fuchs Plantocut 50 N

205L Fuchs Plantocut 50 N

PLANTOCUT 50 N (Formerly CUTWAY BIO 250)

Produktbeskrivelse

PLANTOCUT 50 N er en lett, esterbasert skjæreolje helt uten klor, svovel eller fosfor.

Bruksområder

PLANTOCUT 50 N er anbefalt for vanskelige skjæreprosesser i alle stålkvaliteter, titan, aluminium, kobber og dets legeringer. Produktet fungerer også glimrende i plastbehandling og for minimumssmøring når høy filmstyrke og lav friksjon er påkrevd.

Egenskaper og fordeler

Leverer glimrende smøring og bidrar til høy overflatekvalitet på bearbeidede komponenter og minimal verktøyslitasje. Produktet har et veldig høyt sprutpunkt og genererer minimalt med oljetåke. PLANTOCUT 50 N er basert på fornybare råmaterialer og er biodegraderbart

Tester og godkjennelser

Degraderbarhet: Basevæsken er enkelt biodegraderbar i henhold til OECD 301F. Fornybarhet: Består av >90 % fornybare råmaterialer. Toksisitet i forhold til akvatiske organismer er lav.

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. Oppbevar produktet innendørs ved en temperatur mellom 5 °C og 30 °C. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

 

Specifications:

Basoljen er lett biologiskt lettnedbrytbar i.h.t. OECD 301F.

    kr 32 173,00Pris
    bottom of page