top of page
12X1L Fuchs Planto Chainway BIO sagkjedeolje
 • 12X1L Fuchs Planto Chainway BIO sagkjedeolje

  PLANTO CHAINWAY BIO

   

  Produktbeskrivelse

   

  PLANTO CHAINWAY BIO er en miljøvennlig rapsbasert kjedesagolje med svært god klebeevne. PLANTO CHAINWAY BIO er mindre miljøskadelig og gir gode betingelser for helse og sikkerhet.

   

  Bruksområder

   

  PLANTO CHAINWAY BIO er anbefalt for helårsbruk for skogsmaskiner og for kjedesager. Produktet kan blandes med alle typer kjedesagolje, både mineralolje- og planteoljebaserte. Laveste anbefalte oppbevaringstemperatur er -20 °C.

   

  Egenskaper og fordeler

   

  PLANTO CHAINWAY BIO har svært god klebeevne og optimert smørekapasitet. Rapsoljen i PLANTO CHAINWAY BIO har en naturlig høy viskositetsindeks som gjør oljen mindre utsatt for temperaturvariasjoner sammenliknet med en mineraloljebasert kjedesagolje. Dette gjør den egnet til bruk året rundt. CHAINWAY BIO brytes raskt ned i naturen og er dermed mindre skadelig for skog og jordbunn. PLANTO CHAINWAY BIO gir også et forbedret arbeidsmiljø med redusert hudirritasjon. Rapsoljens høye raffineringsnivå betyr at den er svært stabil og har god lagringsbestandighet.

   

  Tester og godkjennelser

   

  Ledd biodegraderbart i henhold til OECD 301, CEC-L-33-A-93, Toksisitet for akvatiske organismer er lav, EC 50 (48H)>100mg/l SS 028180.

   

  Håndtering og oppbevaring

   

  Unngå hudkontakt. Rengjør med såpe og vann i tilfelle kontakt med huden. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

   kr 1 204,00Pris
   bottom of page