top of page
205L Fuchs Renolin CLP 100

205L Fuchs Renolin CLP 100

RENOLIN CLP 100

 

Høykvalitets mineralsk industrigirolje med svært gode EP- og lastbærende egenskaper

 

Produktbeskrivelse

 

RENOLIN CLP er seneste generasjons industrigirolje med svært gode EP- og lastbærende egenskaper. Produktet har gode vannutskillingsegenskaper og egner seg i alle lukkede gir med sirkulasjon eller plaskesmøring. RENOLIN CLP har spesielt gode antislitasjeegenskaper. Den overgår kravene i FZG A/8.3/90 i tillegg til den enda mer krevende testen FZG A/16.6/140. RENOLIN CLP gir svært god beskyttelse mot mikropitting og slitasje i rullelager. Moderne additivteknologi garanterer utmerket slitasje- og korrosjonsbeskyttelse (stål og kobberholdige materialer) RENOLIN CLP har god elastomerkompabilitet og gir statisk og dynamisk høyt belastede pakninger, god smøring og beskyttelse. RENOLIN CLP kan på denne måten forbedre utstyrstilgjengeligheten og øke produktiviteten.

 

Bruksområder

 

RENOLIN CLP er anbefalt til lukkede industrigir med både rette og skråskårne drev, sirkulasjon- eller plaskesmurte, med driftstemperaturer opptil 100 grader og opptil 120 grader for kortere perioder. RENOLIN CLP kan brukes til alle applikasjoner der leverandøren anbefaler en CLP type olje i henhold til DIN 51517-3. Produktet møter og i mange tilfeller overgår kravene til velkjente gir- og lagerprodusenter. RENOLIN CLP kan også brukes i andre applikasjoner som høyt belastede, saktegående glide/rullelager.

RENOLIN CLP er godkjent av Siemens Flender.

 

Egenskaper og fordeler

 

• God korrosjonsbeskyttelse

• Lav skumming og rask luftutskilling

• Gode vannutskillingsegenskaper

• God oksidasjonsmotstand

• Svært gode EP- og antislitasje egenskaper

• Svært god beskyttelse av høyt belastede lager (FE8 testen)

• Svært god beskyttelse mot mikropitting

• God elastomerkompabilitet

 

Spesifikasjoner

 

RENOLIN CLP møter og i mange tilfeller overgår følgende krav:

 

• DIN 51517-3 (2011): CLP

• ISO 6743-6 og ISO 12925-1: CKC / CKD

• AGMA 9005/E02: EP

• AIST 224 • David Brown S1 53.101

 

RENOLIN CLP serien er godkjent av:

 

• Siemens / Flender, Bocholt, Germany, Flender BA 7300, table A

• Müller Weingarten AG, Germany DT 55 005, 10/2003

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

    kr 13 518,00Pris
    bottom of page