top of page
205L Fuchs Renolin MEG 5 Konsentrat

205L Fuchs Renolin MEG 5 Konsentrat

RENOLIN MEG 5 CONC

Beskrivelse

RENOLIN MEG 5 CONC er en monoetylen glykol basert industriell glykol for varmeoverføring i sirkulasjonssystemer.

Bruksområder

RENOLIN MEG 5 CONC anbefales for alle sirkulasjonssystemer som transporterer varme til oppvarming, kjøling eller frostbeskyttelse. Eksempler på slike sirkulasjonssystemer er varmepumper, klimaanlegg, varmegjenvinningssystemer og varmespoler i fortau, gater og idrettsanlegg. RENOLIN MEG 5 CONC blandes med vann for å oppnå ønsket frysepunkt og en vannhardhet på maks. 3 °dH anbefales. For optimal frysebeskyttelse og korrosjonsbeskyttelse bør konsentrasjonen være 50%. For å ha nok korrosjonsbeskyttelse, må det blandede forholdet inneholde en minimumsmengde på 40% etter volum av RENOLIN MEG 5 CONC kjølevæske.

Egenskaper og fordeler

  • Inneholder ikke nitritt, silikat, borater eller fosfat.
  • Lang levetid
  • Lett biologisk nedbrytbar
  • Forhindre korrosjon, skumming og vekst av mikroorganismer.

Håndtering og oppbevaring

RENOLIN MEG 5 CONC oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke bruk galvaniserte beholdere til lagring, da de kan korrodere. Unngå hudkontakt. Ved kontakt med hud, vask med såpe og vann. Brukt RENOLIN MEG 5 CONC skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende.

    kr 19 656,00Pris
    bottom of page