top of page
205L Fuchs Renolin MPG 5 Konsentrat

205L Fuchs Renolin MPG 5 Konsentrat

RENOLIN MPG 5 CONC

Beskrivelse

RENOLIN MPG 5 CONC er en monopropylen glykolbasert industriell glykol for varmeoverføring i sirkulasjonssystemer.

Bruksområder

RENOLIN MPG 5 CONC er anbefalt for alle sirkulasjonssystemer som transporterer varme til oppvarmings-, kjøle- eller frostbeskyttelsesformål. På grunn av dets lave toksisitet er RENOLIN MPG 5 CONC spesielt egnet til bruk i næringsmiddelsektoren, eksempelvis meierier, bryggerier, kornproduksjon og slakterier. RENOLIN MPG 5 CONC blandes med vann for å oppnå ønsket frysepunkt og en vannhardhet på maks. 3 °dH. For optimal frysebeskyttelse og korrosjonsbeskyttelse bør konsentrasjonen være 50%. For å ha nok korrosjonsbeskyttelse må det blandede forholdet inneholde en minimumsmengde på 40% volum av RENOLIN MPG 5 CONC.

Egenskaper og fordeler

  • Lav toksisitet
  • Inneholder ikke nitritt, silikat eller fosfater
  • Lang levetid
  • Forhindre korrosjon, skumming og vekst av mikroorganismer
  • ikke klassifisert som helseskadelig

Håndtering og oppbevaring

RENOLIN MPG 5 CONC oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke bruk galvaniserte beholdere til lagring, da de kan korrodere. Unngå hudkontakt. Brukt RENOLIN MPG 5 CONC skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende.

    kr 24 353,00Pris
    bottom of page