top of page
205L Fuchs Renolin MPG MIX 30

205L Fuchs Renolin MPG MIX 30

Tryggere bruk med ny, ferdigblandet industriglykol

RENOLIN MPG 5 mix 30 er en ny, ferdigblandet industriglykol som er utviklet spesielt for kjøling av spindler i CNC-maskiner. Den er optimalt tilpasset for oppgaven og er helt fri for farlige stoffer, noe som gjør den til et nytt og sikkert alternativ for både maskinoperatører og maskinelt utstyr.

Grunnsteinene i den nye RENOLIN MPG 5 mix 30 er basert på velprøvd Fuchs-teknologi kombinert med avionisert vann.

– Å øke transportvolumet med vann kan kanskje virke unødvendig, sier Thomas Berthou, salgsingeniør på industrisiden. Men i dette tilfellet må jeg si at fordelene virkelig kan oppveie eventuelle ulemper.

Garantert optimalisert blanding
Selv om den nye RENOLIN MPG 5 mix 30 er utviklet spesielt for kjøling av verktøysspindler, anbefales den for alle sirkulasjonssystemer som skal transportere varme til oppvarmings-, kjøle- eller frostbeskyttelsesformål.

En stor fordel med det ferdigblandede produktet (bortsett fra at det er klart til bruk) er at det er optimalisert for å gi lang levetid med utmerket rustbeskyttelse og ekstremt gode kjøleegenskaper, uten at operatørene må ta seg av blandingen selv. Man minimerer operatørenes eksponering for farlig væske, og reduserer samtidig risikoen for feilblanding og urenheter fra vanlig kranvann.

Vannkvaliteten er viktig. At den nye blandingen er basert på avionisert vann, bidrar til mindre korrosjon og lengre levetid. Også den optimaliserte konsentrasjonen forsterker rustbeskyttelsen, samtidig som den gir bedre kjøleeffekt.

– Å slippe å tenke på vanntype, glykolsort, mengder og lignende gjør jobben mye enklere for operatørene. To ting man risikerer når man blander selv, er jo ellers at for lav konsentrasjon forårsaker korrosjon, mens for høy konsentrasjon gir dårligere kjøleegenskaper, sier Thomas Berthou. Hvis man likevel vil tynne ut blandingen mer, kan man alltid tilsette mer avionisert vann, som er fritt for mineraler og metaller som alltid finnes i kranvann.

Fritt for farlige stoffer – en stor fordel ved krav på lav giftighet
Enda en enorm fordel er at RENOLIN MPG 5 mix 30 bygger på MPG og ikke inneholder noen farlige stoffer. 

Det finnes to glykoltyper, MEG (monoetylenglykol) og MPG (monopropylenglykol), som bygger på forskjellig innhold og egenskaper. MPG-produktene klassifiseres ikke som farlige produkter (i motsetning til MEG-produktene). Fraværet av farlige stoffer gjør den også særlig velegnet for applikasjoner som krever lav toksisitet, som næringsmiddelproduksjon.

– Det er et stort pluss at man på en enkel og trygg måte kan sikre riktig konsentrasjon i alle maskiner, uansett operatør. Andre produkter kan selvsagt gi en lignende effekt, men dette er et betydelig hyggeligere produkt å bruke, sier Thomas Berthou. Sikrere og uten farlig innhold.

    kr 21 975,00Pris
    bottom of page