top of page
208L Mobil Gargoyle Arctic SHC 226E iso vg 68

208L Mobil Gargoyle Arctic SHC 226E iso vg 68

Mobil Gargoyle Arctic SHC 226E iso vg 68

 

Kjøleoljer

 

Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200-serien består av helsyntetiske smøremidler med overlegen yteevne, som er spesialdesignet for bruk i kjølekompressorer og varmepumper. De er fremstilt av voksfrie, syntetiske hydrokarboner av typen polyalfaolefin (PAO), som gir en unik varme-/oksidasjonsbestandighet. Den naturlig høye viskositetsindeksen med høy skjærstabilitet og den gode flyteevnen ved lave temperaturer gjør at de kan yte bedre enn  mange konvensjonelle mineraloljer under krevende driftsforhold. Graden av løselighet og blandbarhet med vanlige kjølemidler er lav, slik at det skapes et tykkere filmlag i miljøer hvor kjølemidler er under trykk. Dette kan bidra til å redusere lekkasje ved akseltetningene. Stabiliteten og den lave flyktigheten reduserer et av de kjente problemene ved konvensjonelle mineraloljer, nemlig at lette destillasjonsfraksjoner avdamper.  Smøremidlene i Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serien kan bidra til å redusere friksjonstap og gi mer effektiv maskindrift.

 

Smøremidlene anbefales for smøring av kjølekompressorer som drives ved svært høye temperaturer og systemer med svært lave fordampingstemperaturer. De er egnet for kompressorsystemer som bruker kjølemidler, som for eksempel ammoniakk og karbondioksid. Den lave graden av blandbarhet med CO2 gjør at de egner seg for bruk i skruekompressorer som bruker CO2. De er kompatible med de fleste kjølemidler bortsett fra svoveldioksid, og er særlig egnet for systemer hvor ammoniakk brukes som kjølemiddel. Smøremidlene i Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-serien er fullt blandbare med de fleste tradisjonelle mineralske kjølemaskinoljer. Alle slike blandinger kan forringe den fremragende kvaliteten til det syntetiske Mobil-produktet.

    kr 28 606,00Pris
    bottom of page