top of page
208L Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

208L Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er et helsyntetisk smøremiddel som er spesialdesignet for å smøre kjølekompressorer i høytytende anlegg hvor det brukes ammoniakk som kjølemiddel. MobilGargoyle Arctic SHC NH 68 er fremstilt av voksfrie, syntetiske hydrokarboner av typen polyalfaolefin (PAO), samt syntetiske alkylbenzen-baseoljer som har vist seg å gi en enestående varme-/oksidasjonsbestandighet. Selv under de verst tenkelige driftsforhold vil Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 redusere dannelsen av slam og avleiringer, slik at tetting av filtre eller ventiler unngås eller minimeres.

    kr 29 123,00Pris
    bottom of page