top of page
208L Mobil Rarus SHC 1026 iso vg 68 Kompressorolje

208L Mobil Rarus SHC 1026 iso vg 68 Kompressorolje

Mobil Rarus SHC™ 1020-serien

 

Luftkompressorolje

 

Produktbeskrivelse

 

Mobil Rarus SHC™ 1020-serien er oljer med overlegen ytelse. De er primært beregnet til smøring av rotasjons- og vinge/lamellbaserte luftkompressorer som arbeider under krevende driftsforhold. De er særlig godt egnet til krevende drift der mineraloljebaserte produkter ikke holder mål, som ved forhold med høye sluttkompresjonstemperaturer og når det ønskes lange oljeskiftintervaller. Oljene er laget med voksfrie, syntetiske hydrokarboner spesielt utvalgt til formålet og et høyteknologisk tilsetningssystem som sikrer en eksepsjonell oksidasjonsbeskyttelse og motstand mot termisk nedbryting som er langt overlegen mineraloljebaserte luftkompressoroljer. De gir enestående beskyttelse og pålitelighet for kompressorer som arbeider under forhold hvor andre luftkompressoroljer ikke strekker til. Mobil Rarus SHC 1020-serien gir en utmerket slitasjebeskyttelse, enestående motstand mot oksidasjon og termisk nedbryting som er svært overlegen mineraloljer. Den spesielle sammensetningen er med på å redusere vedlikeholdskostnadene ved å minimere problemer med utstyret, avsetninger og olje som følger med luften. Den høye viskositetsindeksen sikrer effektiv smøring ved høye temperaturer. Mobil Rarus SHC 1020-serien reduserer faren for brann og eksplosjon vesentlig i forhold til mineraloljebaserte produkter. De danner praktisk talt ingen avsetninger og har høy selvantennelses-temperatur noe som bedrer både ytelse og sikkerhet. Den utmerkede evnen til å skille ut vann reduserer problemer med filtre og koalisatorer og dermed behovet for hyppig vedlikehold.

 

Egenskaper og fordeler

 

Bruk av Mobil Rarus SHC 1020-serien kan gi renere kompressorer og mindre avsetninger sammenlignet med konvensjonelle mineraloljer. Dette gir lengre driftstid mellom hvert vedlikehold. Den utmerkede oksidasjonsstabiliteten og termiske stabiliteten gjør at levetiden til oljen trygt kan økes ved at slam og avsetninger holdes under kontroll. Oljene har en utmerket korrosjons- og slitasjebekyttelse. Dette øker ytelsen og levetiden til utstyret.

    kr 45 509,00Pris
    bottom of page