top of page
20GR Fuchs Alexol Stabox

20GR Fuchs Alexol Stabox

ALEXOL STABOX

 

Produktbeskrivelse

 

ALEXOL STABOX er et høykvalitets smørefett basert på spesielle baseoljer fortykket med PTFE. Sammensetningen gir smørefettet svært gode egenskaper i svært korroderende eller oksiderende omgivelser.

 

Bruksområder

 

ALEXOL STABOX anbefales til smøring av lagre eller andre komponenter som brukes i svært korroderende eller oksiderende omgivelser. Smørefettet er blant annet bestandig overfor svake og sterke syrer, drivstoff, alkoholer, halogener og flytende oksygen. Produktet er anbefalt innen temperaturområdet -50 °C til +200 °C, og i korte perioder opptil 270 °C. Det må utvises forsiktighet dersom smørefettet utsettes for temperaturer høyere enn +300 °C, ettersom produktet da kan utvikle en helseskadelig gass.

 

Egenskaper og fordeler

 

ALEXOL STABOX fremviser svært god bestandighet mot de fleste stoffer som er korroderende og oksiderende. Produktets sammensetning gjør det kjemisk inert, noe som betyr at smørefettet ikke reagerer med stoffer i omgivelsene. Smørefettet har god klebeevne og stor belastbarhet. ALEXOL STABOX har utmerket termisk stabilitet og motstår temperaturer opp til +250 °C svært godt uten at dets yteevne påvirkes.

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt smørefett skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

    kr 1 560,00Pris
    bottom of page