top of page
20KG Fuchs Multi Dope Yellow

20KG Fuchs Multi Dope Yellow

MULTI DOPE YELLOW

 

Produktbeskrivelse

 

MULTI DOPE YELLOW er et høyytelses miljøvennlig, pastalignende smørefett. Produktet er spesielt utviklet og testet for bruk som gjengefett for borerør samt til smøring av drivtannhjul og jekkbare tenner i oppjekkbar sammenheng.

 

Bruksområder

 

Produktet er spesielt utviklet og testet for bruk som gjengefett for borerør samt til smøring av drivtannhjul og jekkbare tenner i oppjekkbar sammenheng. MULTI DOPE YELLOW kan brukes til et stort utvalg formål der det forekommer lav hastighet og stor belastning. Produktet er anbefalt innen temperaturområdet -40 °C til +140 °C, og i korte perioder opptil 200 °C.

 

Egenskaper og fordeler

 

MULTI DOPE YELLOW er sammensatt av lett biodegraderbare syntetiske estere og fortykket med en litium-kalsiumkomplekssåpe. Faste, ikke-metalliske additiver sørger for fremragende smøring og separasjon av metallflater. MULTI DOPE YELLOW har svært gode friksjonsegenskaper, noe som gir tett kontakt mellom kledningsdeler. Produktet kan motstå ekstremt høy dreiemoment og gjør det lett å ta av rørene. MULTI DOPE YELLOW kan påføres våte overflater og har svært god klebeevne, noe som sikrer god smøring selv etter at rørene er skrudd på og av en rekke ganger. Produktet har svært gode rustbeskyttelsesegenskaper og kan brukes som beskyttelse ved lagring dersom det påføres en tørr flate.

 

Tester og godkjennelser

 

Klassifisert som L-XEDFB0-0.5 i henhold til ISO 6743-9 og som KOGEPF0-0.5N-40 i henhold til DIN 51502, API (RP) 5A3, Klassifisert som Yellow Y1, basert på HOCNF-dokumentasjon i henhold til norske retningslinjer for operasjoner til havs, Klassifisert som OCNS gruppe E i henhold til Cefas dti, Sammensatt av fornybare råstoffer og naturlige materialer

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt smørefett skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

    kr 7 553,00Pris
    bottom of page