top of page
20L Fuchs Planto Chainway BIO sagkjedeolje

20L Fuchs Planto Chainway BIO sagkjedeolje

PLANTO CHAINWAY BIO

 

Produktbeskrivelse

 

PLANTO CHAINWAY BIO er en miljøvennlig rapsbasert kjedesagolje med svært god klebeevne. PLANTO CHAINWAY BIO er mindre miljøskadelig og gir gode betingelser for helse og sikkerhet.

 

Bruksområder

 

PLANTO CHAINWAY BIO er anbefalt for helårsbruk for skogsmaskiner og for kjedesager. Produktet kan blandes med alle typer kjedesagolje, både mineralolje- og planteoljebaserte. Laveste anbefalte oppbevaringstemperatur er -20 °C.

 

Egenskaper og fordeler

 

PLANTO CHAINWAY BIO har svært god klebeevne og optimert smørekapasitet. Rapsoljen i PLANTO CHAINWAY BIO har en naturlig høy viskositetsindeks som gjør oljen mindre utsatt for temperaturvariasjoner sammenliknet med en mineraloljebasert kjedesagolje. Dette gjør den egnet til bruk året rundt. CHAINWAY BIO brytes raskt ned i naturen og er dermed mindre skadelig for skog og jordbunn. PLANTO CHAINWAY BIO gir også et forbedret arbeidsmiljø med redusert hudirritasjon. Rapsoljens høye raffineringsnivå betyr at den er svært stabil og har god lagringsbestandighet.

 

Tester og godkjennelser

 

Ledd biodegraderbart i henhold til OECD 301, CEC-L-33-A-93, Toksisitet for akvatiske organismer er lav, EC 50 (48H)>100mg/l SS 028180.

 

Håndtering og oppbevaring

 

Unngå hudkontakt. Rengjør med såpe og vann i tilfelle kontakt med huden. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

    kr 1 704,00Pris
    bottom of page