top of page
20L Fuchs Renolin Rockdrill 100 EP

20L Fuchs Renolin Rockdrill 100 EP

RENOLIN ROCKDRILL 100 EP

Produktbeskrivelse

RENOLIN ROCKDRILL 100 EP er en trykkluftsverktøyolje av meget høy kvalitet. Produktet er fremstilt av løsemiddelraffinert parafinbaseolje og spesielle additiver som motvirker slitasje og korrosjon og tilbyr god klebeevne.

Bruksområder

Kan brukes til alle typer trykkluftverktøy for slag/støt. Det brukes både i industrien, bygg- og anleggssektoren og innen gruvedrift og dagbrudd.

Egenskaper og fordeler

RENOLIN ROCKDRILL 100 EP er fremstilt av løsemiddelraffinert parafinbaseolje og spesialadditiver, som motvirker slitasje og korrosjon og tilbyr god klebeevne. Av hensyn til arbeidsmiljøet er oljen utviklet for å generere minst mulig oljetåke. Produktets høye viskositetsindeks sikrer god smøring ved både høye og lave temperaturer. Egenskapene til RENOLIN ROCKDRILL 100 EP reduserer slitasje og vedlikeholdskostnader, og bidrar også til en lengre komponentlevetid.

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende. HMS-datablader er tilgjengelige på www.fuchs.com/no eller kan fås på forespørsel.

    kr 1 486,00Pris
    bottom of page