top of page
20L Mobilgear 600 XP 150

20L Mobilgear 600 XP 150

Mobil Industrial Girolje

 

Produktbeskrivelse

 

Mobilgear 600 XP-serien er giroljer med ekstra høy ytelse og fremragende høytrykksegenskaper og lastbæreevne. De er beregnet for alle typer lukkede gir med sirkulasjons- eller plaskesmøring. Mobilgear 600 XP-serien er designet for å ligge langt foran de endrede behovene til girteknologien. Designtrenden innen girteknologi beveger seg mot mindre enheter med samme kraftuttak. Denne økningen i kraftdensiteten øker kravene til giroljer.
Mobilgear 600 XP-seriens oljer er formulert for å møte belastningen ved å gi ekstra beskyttelse for gir, lagre og pakninger. Mobilgear 600 XP-serien er formulert for å beskytte tannhjulene mot slitasje i den tidligste fasen. Mikroskopisk slitasje, kalt mikropitting, kan føre til betydelig skade på tannhjulene. 
Mobilgear 600 XP-serien overgår industriens krav til slitasjebeskyttelse for lagre. Faktisk gir Mobilgear 600 XP-serien opptil 15 ganger den slitasjebeskyttelsen som er et krav ifølge industristandarden FAG FE 8-testen. Mobilgear 600 XP-seriens balanserte formulering er i stand til å gi maksimum beskyttelse mot slitasje og korrosjon, mens den opprettholder kompatibiliteten med vanlige pakningsmaterialer i girkasser. 
Mobilgear 600 XP hjelper til med å holde girkassens pakninger hele og dermed forhindre oljelekkasjer og holde forurensning ute. Ved å beskytte girene, lagrene og pakningene, kan Mobilgear 600 XP forbedre utstyrets pålitelighet og øke produktiviteten. Oljene i Mobilgear 600 XP-serien anbefales for industrielle sylindriske, skrå og koniske gir med sirkulasjons- eller plaskesmøringssystemer, som operer ved temperaturer i oljetanken på opptil 100 ºC. De er spesielt velegnet for girsystemer som opererer under høy belastning eller ved sjokkbelastning.
Mobilgear 600 XP-oljene brukes også mye i marine girsystemer. De kan også benyttes i bruksområder uten gir, inkludert smøring av radial- og rullelager ved høy belastning og lav hastighet.

 

Egenskaper og fordeler

 

Mobilgear 600 XP-serien er et produkt blant Mobils ledende industrielle smøremidler, som er høyt respektert for innovasjon og ytelse. Disse mineralbaserte produktene er industrielle giroljer av høy kvalitet som tilfredsstiller de siste industrielle standarder, og har høy allsidighet til smøring av et bredt spekter av industrielt og marint utstyr.

 

Produktene i Mobilgear 600 XP-serien tilbyr følgende egenskaper og potensiell nytte:

 

Forbedret beskyttelse mot mikropitting

Mindre slitasje på gir og lagre resulterer i mindre uventet driftsstans

Reduserte fordypninger/skader fra genererte slitasjepartikler

Opptil 22 % forbedring i lagrenes levetid reduserer kostnadene for utskiftning av lagre og forbedrer produktiviteten.

Forbedret slitasjebeskyttelse av lagre

Forbedret levetid for lagrene resulterer i høyere produktivitet

Utmerket kompatibilitet med et bredt spekter av pakningsmaterialer

Redusert lekkasje, oljeforbruk og forurensningsinntrengning hjelper til med å redusere vedlikehold, øker girkassens pålitelighet og gir høyere produktivitet

Fremragende oksidasjonsbestandighet og motstand mot termisk nedbrytning

Lengre levetid for smøremiddelet, lavere utgifter til smøring og færre planlagte driftsstanser.

Høy motstand mot dannelse av slam og avsetninger

Renere systemer og redusert vedlikehold

Bredt spekter av bruksområder

Behov for færre smøremidler pga. bredt bruksområde, noe som medfører lavere innkjøps- og lagerutgifter og mindre fare for bruk av feil smøremiddel

Overlegen beskyttelse mot rust og korrosjon av stål, og mot korrosjon i kobber og bløtmetallegeringer Utmerket beskyttelse av maskindeler, og lavere vedlikeholds- og reparasjonskostnader

Motstand mot skumming og emulsjonsdannelse

Effektiv smøring og problemfri bruk ved vannkontaminering eller i utstyr som lett forårsaker oljeskumming 

 

Bruksområde

 

Mobilgear 600 XP smøreoljer benyttes i et bredt spekter av industrielle og marine bruksområder, spesielt i sylindriske, skrå og koniske gir og i snekkegir. Anvendelser inkluderer:

 

Industrielle gir i transportanlegg, røreverk, tørkere, ekstrudere, vifter, miksere, presser, masseløsere, pumper (inklusive oljebrønnpumper), siler og andre krevende systemer

Marine gir inklusive hovedfremdrift, sentrifuger, dekksmaskiner slik som vinsjer, ankerspill, kraner, dreieapparater, pumper, heiser og roroppheng

Bruksområder uten gir, som akselkoplinger, skruer og tungt belastede radial- og rullelager som opererer ved lave hastigheter.

Mobilgear 600 XP 100, 150, 220, 320, 460 og 680 er godkjent av Siemens AG for bruk i Flender-girkasser

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

 

Mobilgear 600 XP møter eller ovegår kravene til:

 

AGMA 9005-E02-EP

DIN 51517-3:2009-06

 

Mobilgear 600 XP har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:

 

SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-a, Flender Code No. A16

Mueller Weingarten DT 55 005: CLP 220

    kr 1 615,00Pris
    bottom of page