top of page
20L Girolje Fuchs Titan Supergear SAE 80W-90

20L Girolje Fuchs Titan Supergear SAE 80W-90

TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90

 

Bruksområder

TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 er blandbar og kompatibel med konvensjonelle giroljemerker. Det bør likevel unngås å blande den med andre giroljer, da det kan svekke fordelene ved produktet. Det anbefales å skifte olje når man går over til TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90. Se det nyeste sikkerhetsdatabladet for informasjon om produktsikkerhet og avhending.

Egenskaper og fordeler

• TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 har gode kaldflytegenskaper. Dette bidrar til enkel kaldstart og lett giring i oppvarmingsperioden. Forbedret smøring og fremragende beskyttelse mot slitasje selv ved korte kjørestrekninger om vinteren.

• TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 danner en stabil smørefilm som tåler stor belastning.

• Takket være den gode skjærstabiliteten til TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 holder oljen seg innenfor 80W-90 viskositetsområde selv etter svært lange bruksperioder.

• Den gode korrosjonsbeskyttelsen i TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 beskytter mot rust og angrep på ikke-jernholdige metaller.

Spesifikasjoner:

• API GL-4/GL-5

Godkjennelser:

• MAN 342 TYPE M2

• ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A (ZF000647)

FUCHS Anbefaling:

• MIL-L-2105 D

• VOLVO 97310

Håndtering og oppbevaring

Unngå hudkontakt. Vask med såpe og vann i tilfelle hudkontakt. Brukt olje skal leveres til gjenvinningsanlegg eller tilsvarende.

    kr 1 498,00Pris
    bottom of page