top of page
20L Mobil Vactra Oil nr. 4 ( ISO VG 220 ) Vangeolje

20L Mobil Vactra Oil nr. 4 ( ISO VG 220 ) Vangeolje

Mobil Vactra™ Oil nummer serien  

 

Mobil Industrial

 

Vangeoljer

 

Produktbeskrivelse

 

Mobil Vactra™ Oil nummer serien er høykvalitets smøremidler for vanger, spesifikt fremstilt for å imøtekomme kravene for nøyaktighet, separeringsevne av vannholdige skjærevæsker og beskyttelse av presisjonsutstyr for verktøymaskiner. 
Mobil Vactra Oil nummer serien er fremstilt av baseoljer av høy kvalitet og balansert ytelse med et avansert additivsystem som gir kontrollerte friksjonsegenskaper, enestående væskekompatibilitet for vannholdige skjærevæsker og korrosjonsbeskyttelse av deler og utstyr. 
De unike additivene gir fremragende friksjonsegenskaper på en lang rekke materialer, inkludert stål mot stål og stål mot polymer og reduserer rykkvis gange (stick-slip) og gnisning. Dette gir en jevn, ensartet bevegelse, og forbedrer maskinens produktivitet og nøyaktighet. Det bidrar også til å forlenge verktøyets levetid og forsterke overflaten. 
Mobil Vactra Oil nummer serien er optimert for å gi fremragende skjærevæskeseparabilitet fra mange skjærevæsker, og minimere korrosjonseffekten av skjærevæsker med høy pH på smurte overflater.

 

Egenskaper og fordeler

 

Mobil Vactra Oil nummerserien er utviklet og spesielt designet for å gi en ekstra margin for maskinbeskyttelse ved å tilfredsstille de strenge kravene til vanger. Oljene har utmerket smøreevne og lastbæringsevne, og bidrar betydelig til å forbedre produksjon av kvalitetsdeler. Mobil Vactra Oil nummer serien gir utmerket separasjon fra vann og mange vannholdige skjærevæsker, noe som reduserer potensielle, negative virkninger av kontaminasjon. Dette bidrar til å øke både brukstid og ytelse av smøremidlet og skjærevæsken.

 

Kontrollerte friksjonsegenskaper
Bidrar til å eliminere "stick-slip" fenomenet; gir konstant nøyaktighet ved maskinbearbeidelse
Beskytter flater som er utsatt for kjølevæsker med høy pH 
Flermaterielle egenskaper 
Egnet for en lang rekke materialkombinasjoner, noe som gir mulighet for produktkonsolidering
Bedrer levetiden til vannbaserte kjølevæsker 
Separasjon av vann og vannholdige skjærevæsker 
Hjelper med å øke levetiden og ytelsen til mange vannholdige skjærevæsker 
Vedheft forhindrer at smøremidlet fjernes fra kritiske overflater 
Lang rust- og korrosjonsbeskyttelse 
Bidrar til reduksjon av nedbryting av glidende overflater, i nærvær av vann og vannholdige skjærevæsker

 

Bruksområder

 

Mobil Vactra Oil nummer serien anbefales for smøring av vanger i metallbearbeidingsmaskiner. 
De er beregnet for bruk i kombinasjon med støpejern, stål og ikke-metalliske materialer. 
Mobil Vactra Oil nummer serien kan påføres for hånd, trykksmøres eller fylles på i sirkulasjonssystemet.  De er også egnet for bruk i moderat belastede hydraulikksystemer og girmekanismer i maskinen. 
Mobil Vactra Oil nummerserien er egnet til bruksområder som krever Fives Cincinnati-spesifikasjoner P53, P47 og P50.

 

Mobil Vactra Oil nr. 1 og nr. 2 er anbefalt for horisontale vanger, på små og mellomstore maskiner. De er også egnet for sirkulasjonssystemer i store maskiner og som hydraulikkolje i moderat belastede maskiner.

 

Mobil Vactra Oilnr. 3 og nr. 4 anbefales vanligvis for store maskiner der det kreves høyt trykk og god presisjon. De anbefales også for vertikale og hellende vanger der avrenning kan være et problem, og for moderat belastede gir i metallbearbeidingsmaskinen. Mobil Vactra Oil nummer serien kan brukes til smøring av kuleløpsskruer, lineære føringer, dreiebenker og overføringsskruer

 

Mobil Vactra Oil nummer serinen anbefales for applikasjoner der oljekontaminasjon av den vannholdige skjærevæsken forkorter levetiden

    kr 1 699,00Pris
    bottom of page